TIEISÄNNÖINTI

Tieisännöitsijätehtävät sovitaan aina tapauskohtaisesti. Tieisännöitsijänä voimme hoitaa esimerkiksi seuraavanlaisia tehtäviä.

Hallinto

 • Kokousten valmisteleminen ja järjestäminen
 • Pöytäkirjojen laadinta
 • Hallinnollisten päätösten toimeenpano
 • Tieosakastietojen ja yksikköjaon ajan tasalla pitäminen
 • Tieyksiköinnin laatiminen
 • Kunnossapitoavustusten hakeminen

Talous

 • Talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta
 • Laskutus, maksatus ja perintätoimien käynnistys
 • Kirjanpito ja tilinpäätös
 • Tilintarkastuksen järjestäminen

Toimitsijamiestehtävät

 • Tien kunnossapidon järjestäminen päätösten mukaisesti
 • Kunnossapitotöiden valvonta
 • Kunnossapitosuunnitelmien laadinta ja ylläpito