ISÄNNÖINTIPALVELUT

Isännöintipalvelut pitävät sisällään kaikki ne palvelut joita tarvitaan asunto-osakeyhtiön toiminnan pyörittämiseen. Palvelut voidaan jakaa hallinnollisiin, taloudellisiin ja teknisiin tehtäviin. Tehtäväsisältö sovitaan tapauskohtaisesti ja kirjataan isännöintisopimukseen.

Kiinteistöalan kustannus on julkaissut asunto-osakeyhtiön isännöitsijän tehtäväluettelon helpottamaan tehtävänsisällöstä sopimista (http://www.kiinkust.fi/). Isännöintitarjouksemme perustuu näihin suosituksiin sekä isännöintipalvelujen yleisiin sopimusehtoihin (ISE2007).

Noudatamme ISA ry:n vahvistamia Isännöinnin eettisiä ohjeita.

Hallinnolliset tehtävät

 • Yhtiökokoukset ja hallituksen kokoukset
  • Asioiden valmistelu; kokouskutsut, esityslistat, ääniluettelo
  • Asioiden esittely
  • Päätösten laillisuudesta huolehtiminen
  • Pöytäkirjan laatiminen
  • Muut kokoukseen liittyvät tehtävät
  • Päätösten täytäntöönpano
 • Osake- ja osakasluetteloiden ajan tasalla pitäminen
 • Uusien osakkaiden rekisteröiminen
 • Todistusten merkitseminen osakekirjoihin
 • Isännöitsijäntodistuksen laatiminen erillistä korvausta vastaan
 • Yhtiön vuokrasopimusten laatiminen
 • Haltijavelkakirjoista huolehtiminen
 • Kiinteistön vakuutuksista huolehtiminen
 • Ilmoitukset eri viranomaisille
  • Kaupparekisteriin
  • Henkikirjoittajalle
  • Työsuhteista johtuvat ilmoitukset
  • Asuntohallitukselle tehtävät ilmoitukset
 • Ilmoitukset osakkeenomistajille ja vuokralaisille
 • Talonmiehen, huoltoyhtiön ja siivoojan työn valvonta
 • Asukkaiden tiedotusten vastaanottaminen

Taloudelliset tehtävät

 • Vastike- ja vuokravalvonta
 • Sauna, pesutupa ym. maksujen perimisen valvonta
 • Saapuneiden laskujen tarkastus ja maksatus
 • Lainanlyhennysten, korkojen ja verojen maksaminen
 • Osakkaiden lainaosuuksien laskeminen ja maksettujen lainaosuuksien vastaavien lainanlyhennysten suorittaminen
 • Palkkojen laskeminen ja maksaminen
 • Kirjanpidon järjestäminen
 • Tilinpäätöksen suunnittelu ja laatiminen
 • Tilintarkastuksen järjestäminen
 • Käteisvarojen sekä pankkitilien käyttö
 • Talousarvion laatiminen sekä seuranta

Tekniset tehtävät – kiinteistön kunnossapito tehtävät

 • Viranomaisten antamien kunnossapitomääräysten täytäntöönpano
 • Vuosittaisten korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt
 • Kiinteistön koneiden ja laitteiden kunnossapidon järjestäminen
 • Tonttialueiden ja niihin liittyvien rakennelmien kunnossapidosta huolehtiminen
 • Puhtaanapidon järjestäminen